NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016

NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016

  • 产品型号:  2106-0016
  • 简单描述
  • NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016有助于在运输或存储期间保护光敏感材料。NALGENE琥珀色瓶符合美国药典23中关于Z大光透射的要求。易于填充的广口设计。对绝大多数酸碱和醇类具有的耐化学性。可以用于达-100℃的冰柜中冷冻存储.防漏.
详细介绍

NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016
有助于在运输或存储期间保护光敏感材料。NALGENE琥珀色瓶符合美国药典23中关于zui大光透射的要求。易于填充的广口设计。对绝大多数酸碱和醇类具有的耐化学性。可以用于达-100℃的冰柜中冷冻存储.防漏.

 Cat. No.  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  2106-0001  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  2106-0002  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  2106-0004  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  2106-0008  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  2106-0016  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  2106-0032 
NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016
容量, ml  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  30  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  60  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  125  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  250  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  500  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  1000 
 容量, oz.  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  1  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  2  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  4  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  8  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  16  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  32 
 盖尺寸, mm  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  28  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  28  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  38  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  43  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  53  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  63 
每盒数量  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  12  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  12  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  12  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  12  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  12  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  6 
 每箱数量 NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  72  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  72  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  72  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  72  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  48  NALGENE琥珀色广口瓶2106-0016  24