Merck默克硅胶60薄层层析板1.05724.0001

Merck默克硅胶60薄层层析板1.05724.0001 1.05626.0001

通常情况下,正相硅胶薄层层析板可以适合绝大多数的物质。默克公司的正相硅胶板采用Silica硅胶60为原材料,通过特有的聚合技术,使薄层板的表面坚硬且光滑,覆盖紧密、光滑的表面使得默克的薄层层析板拥有极好的分离效果。

主要粒径:10-12um

粒径分布:5-20um

涂层厚度:250um,200um

展开距离:10-15cm

分离时间:20-200min

F254标示含荧光指示剂

订购信息:

填料                                 尺寸                包装               材质                     订货号

Silica gel 60                   20*20               25块              玻璃                     1.05721.0001

                                      10*20               50块              玻璃                     1.05626.0001

                                      5*20                 100块            玻璃                     1.05724.0001

                                      2.5*7.5             100块             玻璃                     1.15326.0001

 Silica gel 60 F254         20*20                 25块             玻璃                     1.05715.0001

                                      10*20                 50块             玻璃                     1.05729.0001

                                      5*20                   100块           玻璃                     1.05714.0001

                                      5*20                   25块             玻璃                     1.05808.0001

                                      5*10                   200块           玻璃                     1.05719.0001

                                      5*10                   25块             玻璃                     1.05789.0001

                                      2.5*7.5               100块            玻璃                     1.15327.0001

                                      2.5*7.5               500块            玻璃                     1.15341.0001

Silica gel 60(涂层200)    20*20                 25块             玻璃                     1.05553.0001

                                      10*20                 25块             铝                         1.16835.0001

Silica 60(涂层200可耐水) 20*20                 25块            铝                         1.16487.0001

Silica gel 60 F254(涂层200)20*20         25块            铝                         1.05554.0001

                                               10*20         25块             铝                         1.05570.0001

                                               5*10           50块             铝                         1.16834.0001

                                               5*7.5           20块             铝                         1.05549.0001

Merck默克硅胶60薄层层析板1.05724.0001 1.05626.0001