PALLFLEX过滤膜Tissuquartz过滤膜7203

PALLFLEX过滤膜Tissuquartz过滤膜7203 7204

可用于高温和热气体的监测应用,很适合环境管理机构所要求的排放物测试。

Tissuquartz过滤膜:1、经过热处理以减少微量有机物,达到很高的化学纯度。2、适用于高温环境,对酸性气体和气溶胶进行分析。3、高流速、高过滤效率。

说明:Tissuquartz过滤膜,石英,无粘合剂

厚度:432um

重量:5.8mg/cm2

zui大操作温度:1093摄氏度

气溶胶截留:99.9%

Tissuquartz 过滤膜, 2500 QAT-UP

货号

说明

包装

7200

2500 QAT-UP, 25 mm

100/pkg

7201

2500 QAT-UP, 37 mm

25/pkg

7202

2500 QAT-UP, 47 mm

25/pkg

7199

2500 QAT-UP, 54 mm

25/pkg

7191

2500 QAT-UP, 60 mm

25/pkg

7197

2500 QAT-UP, 63.5 mm

25/pkg

7196

2500 QAT-UP, 64 mm

25/pkg

7205

2500 QAT-UP, 82.6 mm

25/pkg

7190

2500 QAT-UP, 83 mm

25/pkg

7206

2500 QAT-UP, 85 mm

25/pkg

7187

2500 QAT-UP, 87.5 mm

25/pkg

7203

2500 QAT-UP, 90 mm

25/pkg

7195

2500 QAT-UP, 100 mm

25/pkg

7207

2500 QAT-UP, 102 mm

25/pkg

7250

2500 QAT-UP, 110 mm

25/pkg

7249

2500 QAT-UP, 115 mm

25/pkg

7208

2500 QAT-UP, 125 mm

25/pkg

7251

2500 QAT-UP, 142 mm

25/pkg

7204

2500 QAT-UP, 8 x 10 in.

25/pkg