Finnpipette™ 数字多通道移液器 digitals 45100004510000-赛默飞中国代理商

产品信息
产品名称:
Finnpipette™ 数字多通道移液器 digitals 4510000
产品型号:
4510000
Finnpipette™ 数字多通道移液器 digitals  45100004510000 产品特点
  Thermo Scientific™ Finnpipette™ 数字多通道移液器款式经典且*可靠,是 96 孔和 384 孔应用的理想产品。可提供 8、12 和 16 通道型号,该等耐用型移液器可充分高压灭菌、舒适且易于使用。

Finnpipette™ 数字多通道移液器 digitals  45100004510000
产品详细信息:

Thermo Scientific™ Finnpipette™ 数字多通道移液器款式经典且*可靠,是 96 孔和 384 孔应用的理想产品。可提供 8、12 和 16 通道型号,该等耐用型移液器可充分高压灭菌、舒适且易于使用。