FisherbrandLabServTM 细菌培养皿310107002310107002-赛默飞中国代理商

产品信息
产品名称:
FisherbrandLabServTM 细菌培养皿310107002
产品型号:
310107002
FisherbrandLabServTM 细菌培养皿310107002310107002 产品特点
  满足常规细菌培养需求 ● 透明,无菌,可直接用于细菌培养 ● 提供 60 mm 和 90 mm 两种规格

FisherbrandLabServTM 细菌培养皿310107002310107002
产品详细信息:

满足常规细菌培养需求 

● 透明,无菌,可直接用于细菌培养 

● 提供 60 mm 和 90 mm 两种规格