Whatman Grade GMF 150, 1841-047, 1841-090, 1842-047, 1842-090

  • 名称 : Grade GMF 150
  • 型号 : 1841-047, 1841-090, 1842-047, 1842-090
  • 价格 :
  • 特点 : Whatman GMF150是一种多层玻璃微纤维滤膜,最上层是个粗滤层(10um)下层是孔径为1um或者2um的有网孔的细滤层。采用100%硼硅酸玻璃纤维制成,没有任何添加剂,通过很好的预滤作用来增强对颗粒的负载能力和加快过滤速度。Whatman 沃特曼 Grade GMF 150, 1841-047, 1841-090, 1842-047, 1842-090
Whatman 沃特曼 Grade GMF 150, 1841-047, 1841-090, 1842-047, 1842-090

详细描述

Whatman 沃特曼 Grade GMF 150, 1841-047, 1841-090, 1842-047, 1842-090
GMF 150 允许:
·更高的负载力
·更快的流速
·延长滤器的寿命
Whatman 沃特曼 Grade GMF 150, 1841-047, 1841-090, 1842-047, 1842-090
多样孔结构,更好的过滤效率
GMF 150代表了分离实验一个新的领域,最重要的是更快的和更经济的过滤。在应用中,GMF在孔内或者粗滤层表面截留较大颗粒,而中等大小颗粒则停留在孔状层的表面,最小的颗粒则滤在微滤层的空隙里。
Whatman 沃特曼 Grade GMF 150, 1841-047, 1841-090, 1842-047, 1842-090
Whatman Grade GMF 150, 1841-047, 1841-090, 1842-047, 1842-090
Whatman 沃特曼 Grade GMF 150, 1841-047, 1841-090, 1842-047, 1842-090

上海金畔生物科技有限公司

文章号:1841-047-1841-047