PALL空气采样膜47mm石英滤膜7221

PALL空气采样膜47mm石英滤膜

简要描述:

PALL空气采样膜47mm石英滤膜,应用于高温场合,对酸性气体和气溶胶进行分析。高流速、高过滤效率。超纯水冲洗处理,减少残留离子含时。


PALL空气采样膜47mm石英滤膜 7221

应用于高温场合,对酸性气体和气溶胶进行分析。
高流速、高过滤效率。
超纯水冲洗处理,减少残留离子含时。
FilberfilmTM过滤膜
经济型过滤器,适合多种大气取样场合。
大气取样过程中的空气或气体的水分变化不会引起过滤膜的化学反应。
热熔合可减少微量有机物。
EmfabTM过滤膜
可折叠,以有利于称重和运输;
每个过滤膜均经过纯水冲洗,以去除水溶性残留物。
低空气阻力,可用于临界气熔胶样品测试,如:柴油废气
PALL空气采样膜47mm石英滤膜 7221

订购信息:
产品编号    描述    包装
Emfab Filters

7258    TX40HI20WW, 12 mm    100/pkg
7219    TX40HI20WW, 25 mm    100/pkg
7217    TX40HI20WW, 37 mm    100/pkg
7256    TX40HI20WW, 41 mm    100/pkg
7220    TX40HI20WW, 44 mm    100/pkg
7221    TX40HI20WW, 47 mm    100/pkg
7222    TX40HI20WW, 70 mm    100/pkg
7218    TX40HI20WW, 81 mm    100/pkg
7234    TX40HI20WW, 85 mm    100/pkg
7223    TX40HI20WW, 90 mm    100/pkg
7225    TX40HI20WW, 110 mm    100/pkg
7252    TX40HI20WW, 142 mm    100/pkg
7224    TX40HI20WW, 8 x 10 in.    100/pkg
7259    TX40HI45, 25 mm    100/pkg
7262    TX40HI45, 47 mm    100/pkg
7253    TX40HI45, 82.6 mm    100/pkg
7260    TX40HI45, 83 mm    100/pkg
7254    TX40HI45, 110 mm    100/pkg
7263    TX40HI75, 25 mm    100/pkg
7264    TX40HI75, 47 mm    100/pkg
7265    TX40HI75, 82.6 mm    100/pkg
7266    TX40HI75, 110 mm    100/pkg