PALL Supor 800除菌过滤膜PES膜60110

PALL Supor 800除菌过滤膜PES膜

简要描述:

PALL Supor 800除菌过滤膜PES膜产品经伽玛射线灭菌,可高温高压灭菌。极适用于生物制药和除菌过滤

PALL Supor 800除菌过滤膜PES膜 60110

减少过滤时间;极适用于生物制药和除菌过滤

特点:

• 极jia的流速和处理量提高了过滤速度。
• 蛋白吸附低,兼容性好。
• 高处理量节省时间和经费。
• 产品经伽玛射线灭菌,可高温高压灭菌。

PALL Supor 800除菌过滤膜PES膜 60110

订货信息:

PALL Supor 800除菌过滤膜PES膜60110