Whatman Autovial非针头式过滤器

Whatman Autovial非针头式过滤器

简要描述:

公司主营产品:实验室仪器设备,细胞,滤纸, 生物试剂,标准品,滤膜,滤器,实验室耗材,耗材等系列产品,现货供应,物美价廉。欢迎客户“Whatman Autovial非针头式过滤器“详细说明书。

为一次性滤器,它以单独的注射过滤器代替了普通针头式过滤器需配制注射筒的繁琐操作。它包含一个由刻度的容量为12ml,底部是滤膜。样品直接移入注射筒,推进柱塞即可进行过滤。

订  货  信  息

非针头式过滤器(Autovial)
膜                                      孔径                                    每盒数量                                目录号
PES-Sterile                        0.2um                                       50                                    AV115NPSPS
PES                                    0.2um                                       50                                    AV115NPEPS
PES                                    0.45um                                     50                                    AV115NPUPS
CA,Sterile                          0.2um                                       50                                    AV115NPSCA
CA                                     0.2um                                       50                                    AV115NPECA
CA                                     0.45um                                     50                                    AV115NPUCA
CA                                     0.65um                                     50                                    AV115NPACA
CA                                     5.0um                                       50                                    AV115NPWCA
PP                                      0.2um                                       50                                    AV115NPEPP
PP                                      0.45um                                     50                                    AV115NPUPP
PTFE                                 0.1um                                       50                                    AV115NPDORG
PTFE                                 0.2um                                       50                                    AV115NPEORG
PTFE                                 0.45um                                     50                                    AV115NPUORG
PVDF,Sterile                     0.1um                                       50                                    AV115NPDAQU  
PVDF,Sterile                     0.2um                                       50                                    AV115NPSAQU
PVDF                                0.2um                                       50                                    AV115NPEAQU
PVDF                                0.45um                                     50                                    AV115NPUAQU
NYL                                  0.2um                                       50                                    AV115NPENYL
NYL                                  0.45um                                     50                                    AV115NPUNYL
GMF                                 0.45um                                     50                                    AV115UGMF