whatman WHATMAN 2号定性滤纸Grade2 1002-0701002-070 1002-047

whatman WHATMAN 2号定性滤纸Grade2 1002-070

简要描述:

whatman WHATMAN 2号定性滤纸Grade2 1002-070Grade 2:8µm比Grade 1 保留力略强,但过滤时间却相对长些(过滤速度相对慢些),比Grade1吸附型更强。除了8um大小颗粒的普通过滤之外,它额外的吸附性能也拍上了用场,例如在植物生长实验中截留土壤营养物质,监测空气和土壤测试中特殊的污染物等,预折叠的型号是Grade 2V。

whatman WHATMAN 2号定性滤纸Grade2 1002-070 1002-055 1002-110 1002-125 1002-150