Advantec GC50-047 0.5um 玻璃纤维滤纸滤膜GC50-047

Advantec GC50-047 0.5um 玻璃纤维滤纸滤膜

简要描述:

Advantec GC50-047 0.5um 玻璃纤维滤纸滤膜• 高强度化学抵抗性,俱生物惰性• 可高温高压消毒• 高温稳定性:Z高使用温度500°C• 存储方便:不受湿度影响 用途• 作为预过滤可延长滤膜使用时间• 水质/空气污染分析• 液体净化型号:GC-50-047

Advantec GC50-047 0.5um 玻璃纤维滤纸滤膜Advantec GC50-047 孔径0.5um 玻璃纤维滤纸滤膜 gc50-090 GC50-142

Advantec 玻璃纤维滤纸
• 高强度化学抵抗性,俱生物惰性
• 可高温高压消毒
• 高温稳定性:zui高使用温度500°C
• 存储方便:不受湿度影响
 
Advantec GC50-047 0.5um 玻璃纤维滤纸滤膜用途
• 作为预过滤可延长滤膜使用时间
• 水质/空气污染分析
• 液体净化

型号:GC-50

特性和使用:
厚度比较薄的滤纸,高过滤效能,作为滤膜预过滤,闪烁计数
重量(g/m2):    48
厚度(mm):    0.19
理论孔径大小(μm):    0.5
水流速时间(秒):    28
收集效能(% 0.3μmDOP):    99.99
压力降低(kPa,5cm/秒):    0.52
黏合物:    没有
zui高使用温度(°C):    500
 

规格
产品描述    包装
GC-50 20mm diam    100片/盒
GC-50 21mm diam    100片/盒
GC-50 24mm diam    100片/盒
GC-50 25mm diam    100片/盒
GC-50 26mm diam    100片/盒
GC-50 37mm diam    100片/盒
GC-50 42.5mm diam    100片/盒
GC-50 45mm diam    100片/盒
GC-50 47mm diam    100片/盒
GC-50 55mm diam    100片/盒
GC-50 70mm diam    100片/盒
GC-50 75mm diam    100片/盒
GC-50 76mm diam    100片/盒
GC-50 81mm diam    100片/盒
GC-50 82mm diam    100片/盒
GC-50 90mm diam    100片/盒
GC-50 100mm diam    100片/盒
GC-50 110mm diam    100片/盒
GC-50 125mm diam    100片/盒
GC-50 142mm diam    100片/盒
GC-50 150mm diam    100片/盒
GC-50 155mm diam    100片/盒
GC-50 257mm diam    50片/盒
GC-50 293mm diam    50片/盒
GC-50 340mm diam    50片/盒
GC-50 203mm × 254mm    100片/盒
GC-50 300mm × 300mm    10片/盒
GC-50H 142mm diam    10片/盒
GC-50H 293mm diam    10片/盒