Whatman Cyclepore聚碳酸酯膜圆片25mm 12um7060-2516

Whatman Cyclepore聚碳酸酯膜圆片25mm 12um

简要描述:

Whatman Cyclepore聚碳酸酯膜圆片25mm 12um,不粘附染色剂,光学反差大,有利于用显微镜观察;真正的表面截留,更易进行样品测定并缩短分析时间; 供应完全透明的聚碳酸酯膜; 不吸潮,滤液吸附Z小;皮重Z低。

 Whatman Cyclepore聚碳酸酯膜圆片25mm 12um

·        不粘附染色剂,光学反差大,有利于用显微镜观察

·        真正的表面截留,更易进行样品测定并缩短分析时间

·        供应完全透明的聚碳酸酯膜

·        不吸潮,滤液吸附zui小

·        皮重zui低

·        无颗粒脱落物,确保滤液洁净度

·        生物学惰性

WhatmanCyclepore膜圆柱形孔贯穿膜基体,能够精确截留,膜表面光滑平整,方便显微镜表面观察。

Cyclepore膜运用的Whatman技术生产,膜孔径大小精确、膜孔分布严格。

膜由高品质的聚碳酸酯制成,化学抗性、抗热性,无任何添加剂,皮重zui低,zui小吸水量,不吸附蛋白,确保样品洁净度。

聚碳酸酯膜亲水,供应各种直径和孔径产品。聚酯膜不溶于大多数有机溶剂(二氯甲烷、N-甲基-2-比诺烷酮除外)或浸出。

 

 Whatman Cyclepore聚碳酸酯膜圆片25mm 12um产品详情

整包数量

100

灰分量

0.6 μg/ cm2

高压蒸汽灭菌

12130分钟

生物学相容性

惰性

纤维脱落

可燃性

缓慢燃烧

浸出物

忽略不计

材质

聚碳酸酯(PC

透明度

半透明

zui高工作温度

140

zui大孔密度

6×108个孔/cm2

zui小孔密度

105个孔/cm2

zui大孔隙率[无效容积]

0.2

zui小孔隙率[无效容积]

0.04

比重

1.21 g/ cm2

zui大重量

2.0 g/ cm2

zui小重量

0.7 g/ cm2

 规格详情

产品名称

货号

直径

孔径

Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,0.4μm孔径,13mm

7060-1304

13mm

0.4μm

Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,0.1μm孔径,25mm

7060-2501

25mm

0.1μm

Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,0.2μm孔径,25mm

7060-2502

25mm

0.2μm

Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,0.4μm孔径,25mm

7060-2504

25mm

0.4μm

Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,2.0μm孔径,25mm

7060-2511

25mm

2.0μm

Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,5.0μm孔径,25mm

7060-2513

25mm

5.0μm

Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,8.0μm孔径,25mm

7060-2514

25mm

8.0μm

Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,12.0μm孔径,25mm

7060-2516

25mm

12.0μm

Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,0.1μm孔径,47mm

7060-4701

47mm

0.1μm

Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,0.2μm孔径,47mm

7060-4702

47mm

0.2μm

Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,0.4μm孔径,47mm

7060-4704

47mm

0.4μm

Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,1.0μm孔径,47mm

7060-4710

47mm

1.0μm

Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,3.0μm孔径,47mm

7060-4712

47mm

3.0μm

Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,5.0μm孔径,47mm

7060-4713

47mm

5.0μm

Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,8.0μm孔径,47mm

7060-4714

47mm

8.0μm

Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,10.0μm孔径,47mm

7060-4715

47mm

10.0μm

Cyclepore聚碳酸酯膜,圆片,12.0μm孔径,47mm

7060-4716

47mm

12.0μm