whatman定量无灰滤纸 42号滤纸1442-047 1442-090

whatman定量无灰滤纸 42号滤纸

简要描述:

whatman定量无灰滤纸 42号滤纸, 1442-047, 1442-090, 1442-110, 1442-125Grade 42:2.5µm在whatman所有纤维素滤纸中Z细的颗粒保留,是重力分析的世界标准。常用于诸如硫酸钡、偏锡酸和碳酸钙等细颗粒沉淀物的分析。一盒100片现货供应

详细请咨询http://www.shbestest。。com/1442-047 1442-090 1442-110 1442-125 1442-150全部现货供应