GE WHATMAN沃特曼 玻璃微纤维滤膜的过滤装置三件套过滤漏斗1950-002

GE WHATMAN沃特曼 玻璃微纤维滤膜的过滤装置三件套过滤漏斗1950-002

GE WHATMAN沃特曼 玻璃微纤维滤膜的过滤装置三件套过滤漏斗1950-002

三件套过滤漏斗:高效玻璃微纤维滤纸在现代实验室使用频率的增加产生了对于简单和有效过滤支持装置的需求。三件套过滤漏斗被设计用来配合使用Whatman细小颗粒保留、快流速玻璃微纤维滤纸。

功能设计:三件套结构。漏斗可以快速拆除更换新的滤纸。漏斗和容器的玻璃封口边缘保证很好的密封性。

过滤固定箝位:所有截留的固形物保留在滤纸内。边缘的夹子防止渗漏,防止液体不经滤圈而通过。

易于清洁:由于设计简洁,整个部分可以快速有效地清洁。

有三种支撑板可供选择:为了更快更方便的过滤,Whatman有三种托板可供选择。有不同的直径来满足的需要。

  • 丙烯酸:标准型。适用于大多数水溶液的过滤。zui高工作温度达60℃。
  • 聚丙烯:选装配件。推荐用于室温下大部分酸性物质(除了浓硝酸和硫酸外)。也适用于大多数酒精、乙二醇、醚和酮类。zui高工作温度为100℃。
  • PTFE:选装配件。适用于所有100℃以上普通的酸性物质、碱性物质和溶剂。zui高工作温度是200℃。

订货信息-三件套过滤漏斗:

漏斗大小  货号   储水量  有效过滤直径  有效过滤面积  滤器托板直径  过滤漏斗高度

(cm)              (ml)        (cm)          (cm2)         (cm)        (cm)

 2.5     1950-002    16         1.6            2              3             13.6

 4.7     1950-004    36         3.2            8              4.7           12.1

  7      1950-007    115        5              19.6            7            15.9

  7      1950-017    210        5              19.6            7            20.8

  7      1950-027    400        5              19.6            7             –

  9      1950-009    200        7              38.5            9             17.9

 12.5   1950-012     530        9.2            66.5            12.5           22

订货信息-玻璃微纤维装置:

   类型      货号
尺寸(cm)

可选配板 PTFE托板

过滤漏斗-PTFE 可更换容器
    47 1950-104 1950-114
    70 1950-107 1950-117 1950-207 1950-217*
    90 1950-109 1950-209

*大容量