10421060 GE Whatman含粘合剂玻璃微纤维滤纸Grade GF92

10421060 GE Whatman含粘合剂玻璃微纤维滤纸Grade GF92

10421060 GE Whatman含粘合剂玻璃微纤维滤纸Grade GF92,GF92,这种滤膜一般用作膜预滤,含无机粘合剂,流速较快,比如GC或者HPLC测定有机nong yao的样品制备,啤酒冷凝固体的测定,气体测定之前颗粒物和烟尘的去除,GF92可做成卷式滤膜。

订购信息:

圆片型(mm)     GF92       数量/包

42            10421019      200pk

47            10421026      200pk

50            10421030      200pk

100           10421043      100pk

135           10421057      100pk

142           10421060      100pk