GE WHATMAN代理定量滤纸硬化无灰级Grade542定量滤纸货号1542-110

GE WHATMAN代理定量滤纸硬化无灰级Grade542定量滤纸货号1542-110
Grade542:2.7um
在要求条件下,对细小颗粒有很高的保留度。流速慢,非常强韧,优异的化学抗性。经常用于比重金属测定。

GE WHATMAN代理定量滤纸硬化无灰级Grade542定量滤纸货号1542-110订购信息:

GE WHATMAN代理定量滤纸硬化无灰级Grade542定量滤纸货号1542-110GE WHATMAN代理定量滤纸硬化无灰级Grade542定量滤纸货号1542-110