Fisherbrand一次性螺纹端硼硅酸玻璃试管 20X125MM 14-959-37A-玻璃器皿

品牌 BRAND/德国普兰德    

Fisher带螺纹端的一次性硼硅玻璃管 可选择带或不带标记点 ● 硼硅酸玻璃材质,管口带螺纹 ● 圆底 ● 托盘架包装,其中 13 mm × 100 mm 的试管 500 支/托盘, 收缩膜包裹, 其它尺寸为 250 支/托盘 ● 不带盖子,需单独订购

Fisher带螺纹端的一次性硼硅玻璃管 TUBE CULT DSP 20X125MM 500/CS

可选择带或不带标记点
● 硼硅酸玻璃材质,管口带螺纹
● 圆底
● 托盘架包装,其中 13 mm × 100 mm 的试管 500 支/托盘, 收缩膜包裹, 其它尺寸为 250 支/托盘
● 不带盖子,需单独订购

产品型号:FIS14-959-37A玻璃试管

 • Fisherbrand一次性螺纹端硼硅酸玻璃试管 14-959-37A
 • 外径×长度 20×125mm,GPI 螺纹 18-415 500支/箱
 • 单位:箱(500支/箱)
 • 30-45 days
 • ¥2469.6元
 • ¥2058.0元
 • 1
 •  
 • 加入

产品型号:FIS14-959-35B玻璃试管

 • Fisherbrand一次性螺纹端硼硅酸玻璃试管 14-959-35B
 • 外径×长度 16×150mm,GPI 螺纹 15-415 1000支/箱
 • 单位:箱(1000支/箱)
 • 30-45 days
 • ¥3646.6元
 • ¥3235.0元
 • 1
 •  
 • 加入

产品型号:FIS14-959-37C玻璃试管

 • Fisherbrand一次性螺纹端硼硅酸玻璃试管 14-959-37C
 • 外径×长度 20×150mm,GPI 螺纹 18-415 500支/箱
 • 单位:箱(500支/箱)
 • 30-45 days
 • ¥2855.6元
 • ¥2444.0元
 • 1
 •  
 • 加入

产品型号:FIS14-959-35C玻璃试管

 • Fisherbrand一次性螺纹端硼硅酸玻璃试管 14-959-35C
 • 外径×长度 13×100mm,GPI 螺纹 13-415 1000支/箱
 • 单位:箱(1000支/箱)
 • 30-45 days
 • ¥2971.6元
 • ¥2560.0元
 • 1
 •  
 • 加入

产品型号:FIS14-959-35AA玻璃试管

 • Fisherbrand一次性螺纹端硼硅酸玻璃试管 14-959-35AA
 • 外径×长度 16×150mm,GPI 螺纹 15-415 1000支/箱
 • 单位:箱(1000支/箱)
 • 30-45 days
 • ¥3104.6元
 • ¥2693.0元
 • 1
 •  
 • 加入

产品型号:FIS14-959-35A玻璃试管

 • Fisherbrand一次性螺纹端硼硅酸玻璃试管 14-959-35A
 • 外径×长度 16×125mm,GPI 螺纹 15-415 1000支/箱
 • 单位:箱(1000支/箱)
 • 30-45 days
 • ¥3209.6元
 • ¥2798.0元
 • 1
 •  
 • 加入