sartorius针头滤器 德国sartorius 货号:16541—-K, 16533—–K;17597—-K;17598—-K

名称:sartorius针头滤器

品牌:德国sartorius

订货号:16541—-K, 16533—–K;17597—-K;17598—-K

sartorius针头滤器                            德国sartorius                            货号:16541----K, 16533-----K;17597----K;17598----K

咨询此产品

产品介绍

针头滤器系列
特点:
针头滤器样品处理量与滤膜直径有关,
CA 及SFCA 膜吸附性极低,适合蛋白溶液,缓冲液,血清,培养基等水相溶液;
PES 膜流速快,吸附低,适于过滤水溶液,且可用于强酸强碱液体的过滤;
NY 尼龙膜,适合过滤碱性溶液与部分有机溶剂

RC 膜可以过滤水溶液更适用于有机相溶剂过滤;

sartorius针头滤器                            德国sartorius                            货号:16541----K, 16533-----K;17597----K;17598----K

订货信息

产品编号 产品名称 孔径 滤膜直径(mm/处理量 规格
16541–K Minisart® 高通量 PES 0.2 μm 28 / 100ml 50/
16533–K Minisart® 高通量 PES 0.45 μm 28 / 100ml 50/
17575–ACK Minisart® SRP25 PTFE 0.2μm 25/100ml 50/
17597–K Minisart® NML SFCA 0.2 μm 28 / 100ml 50/
17598–K Minisart® NML SFCA 0.45 μm 28 / 100ml 50/
17761–ACK Minisart® RC15 RC 0.2μm 15/15ml 50/
17764–ACK Minisart® RC25 RC 0.2μm 25/100ml 50/
1784C-K Minisart® NYGF NY+GF 0.45μm 50/
18056-D Sartolab® P20 plus CA+GF 0.2 μm/5L Class VI Plastics Test 10/