β淀粉样多肽

β淀粉样多肽
Amyloid β

  • 产品特性
  • 相关资料
  • Q&A
  • 参考文献


β淀粉样多肽β淀粉样多肽
抗体产品编号

 产品名称

规格

特异性

应用

ADI-905-804-100

Amyloid β A4 (CT, 1-42), mAb (8G7)

100ug

ELISA/ICC/WB

ADI-905-803-100

Amyloid β A4 (CT, 40/42), mAb (9F1)

100ug

ELISA/ICC/WB

ADI-NBA-104-E

Amyloid β, mAb (2C8)

100ug

人、小鼠

IHC/WB

BPD-HYB-310-03-02

Amyloid β-peptide (human), mAb(19B8)

200ug

ELISA

BPD-HYB-310-07-02

Amyloid β-peptide (human), mAb (1A3)

200ug

ELISA

ALX-804-413-C100

β-Amyloid (1-43) (human), mAb (6G12)

100ug

ELISA/ICC/WB

ADI-NBA-100-E

APP, mAb (3E9)

100ug

人、小鼠

WB

ADI-NBA-102-E

APP, pAb

100ug

人、小鼠、大鼠

IHC/WB

β淀粉样多肽

Amyloid β A4 (CT, 1-42),

mAb (8G7)

Western blot analysis of (1) β A4

(1-40), (2) β A4 (1-42), and (3) β

A4 (1-43), probed with 2ug/ml of

Amyloid β A4 (42) mAb (8G7)

β淀粉样多肽
APP, pAb

Immunohistochemistry

analysis of rat brain using

APP antibody at 2ug/ml.

品编号

产品名称

规格

特异性

应用

ADI-905-804-100

Amyloid β A4 (CT, 1-42), mAb (8G7)

100ug

ELISA/ICC/WB

ADI-905-803-100

Amyloid β A4 (CT, 40/42), mAb (9F1)

100ug

ELISA/ICC/WB

ADI-NBA-104-E

Amyloid β, mAb (2C8)

100ug

人、小鼠

IHC/WB

BPD-HYB-310-03-02

Amyloid β-peptide (human), mAb(19B8)

200ug

ELISA

BPD-HYB-310-07-02

Amyloid β-peptide (human), mAb (1A3)

200ug

ELISA

ALX-804-413-C100

β-Amyloid (1-43) (human), mAb (6G12)

100ug

ELISA/ICC/WB

ADI-NBA-100-E

APP, mAb (3E9)

100ug

人、小鼠

WB

ADI-NBA-102-E

APP, pAb

100ug

人、小鼠、大鼠

IHC/WB

 

产品编号 产品名称 产品规格 产品等级 产品价格
ADI-905-804-100 Amyloid β A4 (CT, 1-42), mAb (8G7)
 Amyloid β A4 (C末端, 1-42)单抗 (8G7)
100ug
ADI-905-803-100 Amyloid β A4 (CT, 40/42), mAb (9F1) Amyloid β A4 (C末端, 40/42)单抗 (9F1) 100ug
ADI-NBA-104-E Amyloid β, mAb (2C8)
 Amyloid β, 单抗 (2C8)
100ug