γ-谷维素标准品

γ-谷维素标准品
γ-Oryzanol Standard

  • 产品特性
  • 相关资料
  • Q&A
  • 参考文献

γ-Oryzanol Standard 

γ谷维素标准品来源:Oryzae Semen


所含成分:

Cycloartenol Ferulate(环木菠萝烯醇阿魏酸酯): 约 23 %

Cyclobranol Ferulate: 约51 %

Campesterol Ferulate (菜油甾醇阿魏酸酯): 约15 %

β-Sitosterol Ferulate(β-谷甾醇阿魏酸酯): 约10 %

外观:白色、棕黄色晶体粉末;

丙酮中溶解性:通过;

比旋光度[α]D20(c=0.3, CH3COCH3): +39~+46°;

水含量:≤0.5%;

薄层色谱测试:通过;

纯度:≥98.0%;


产品编号 产品名称 产品规格 产品等级 产品价格
156-02831 γ-Oryzanol Standard  
γ-谷维素标准品
20mg for Crude Drugs Determination