Whatman Polycap TF 囊式滤器, 6700-7502, 2702T

 • 名称 : Polycap TF 囊式滤器
 • 型号 : 6700-7502, 2702T
 • 价格 :
 • 特点 : Whatman 沃特曼 Polycap TF 囊式滤器, 6700-7502, 2702T
 • Whatman 沃特曼 Polycap TF 囊式滤器, 6700-7502, 2702T

  详细描述

  Whatman 沃特曼 Polycap TF 囊式滤器, 6700-7502, 2702T

   

  Whatman Whatman Polycap TF 囊式滤器, 6700-7502, 2702TPolycap TF 滤器是一次性最精细囊式过滤器之一。这些囊式过滤器由耐用、疏水性的PTFE和聚丙烯外壳制成,用于有机和化学腐蚀性强溶液的过滤

  优点
  ·对大多数溶剂有很好的相容性,可加压加热,可测试完整性
  ·有0.05,0.1,0.2,0.45和1.0um孔径
  ·0.05um囊式用于超滤应用;1.0um用于延长寿命和过滤高污染溶液
  ·可用蒸汽或乙醇加压加热消毒
  ·在ISO质量体系下,10000级的清洁室内生产

   

   

  Whatman Polycap TF 囊式滤器, 6700-7502, 2702T应用
  ·通气口
  ·在线过滤
  ·分离
  ·电子
  ·制药
  ·生物技术
  ·实验室
  ·其他用途

   

   

  Whatman Polycap TF 囊式滤器, 6700-7502, 2702T

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Whatman Polycap TF 囊式滤器, 6700-7502, 2702T

   

   

   

   

   

   

   

  Whatman 沃特曼 Polycap TF 囊式滤器, 6700-7502, 2702T

  Whatman Polycap TF 囊式滤器, 6700-7502, 2702TWhatman Polycap TF 囊式滤器, 6700-7502, 2702T

  Whatman Polycap TF 囊式滤器, 6700-7502, 2702T

  Whatman Polycap TF 囊式滤器, 6700-7502, 2702T

  Whatman 沃特曼 Polycap TF 囊式滤器, 6700-7502, 2702T
   
  6711-3601, 6711-3602, 6710-3602, 6700-3602, 2601, 2601T, 6711-3604, 2602S, 6700-3610, 2603, 2603T, 6700-7501, 2700T, 6711-7502, 6710-7502, 6700-7502, 2702M, 2702T, 6700-7504, 2703T, 6701-7510, 2704T, 2800T, 2802T, 2801, 2803T, 2804T
   
  Whatman 沃特曼 Polycap TF 囊式滤器, 6700-7502, 2702T

  上海金畔生物科技有限公司

  文章号:2702T-2702T