GE WHATMAN 589/3定量滤纸(蓝缎滤纸)货号10300210

GE WHATMAN 589/3定量滤纸(蓝缎滤纸)货号10300210

GE WHATMAN 589/3定量滤纸(蓝缎滤纸)货号10300210,Grade589/3:2um,“蓝缎滤纸”-是用于非常细小颗粒的无灰标准滤纸,流速慢,但是收集细小颗粒效率非常高,也用于很多工业日常分析方法,例如动植物脂肪和石油中不溶物质属量的测定。已折叠好的型号为Grade589/3 1/2。

订购信息:

尺寸(mm)             货号              数量/包

110                  10300210           100PK

125                  10300211           100PK

150                  10300212           100PK

185                  10300214           100PK