662102-Greiner葛莱娜24孔悬浮细胞培养板

 • 型号 662102
 • 品牌 葛莱娜 greiner
 • 【简单介绍】
  品牌 其他品牌 细胞培养板 规格24孔

  Greiner葛莱娜24孔悬浮细胞培养板 ,提供6、12、24、48、96、384、1536孔的培养板,板盖能有效防止蒸发,且只能单向安放 ,孔位置采用字母-数字坐标标记 。

  悬浮细胞培养板                                                                                                                             

  – 提供6、12、24、48、96、384、1536孔的培养板                                                                                                 

  -有U、V、F(标准型、烟囱型)四种孔型                                                                                        

  – 也提供悬浮细胞培养板                                                                                 

  – 板盖能有效防止蒸发,且只能单向安放                                                                                                        

  – 孔位置采用字母-数字坐标标记                                                                                                                 

  -优异的光学性能,便于显微镜观察                                                                                                   

  – 易于叠放的边缘凸起设计    

  Item No.孔数容积/孔TC表面处理灭菌盖子X个/包X包/箱

  657185 6孔    16ml/悬浮式 1 100

  665102 12孔  6.5ml/悬浮式1 100

  662102 24孔  3.3ml/悬浮式 1 100

  677102 48孔  1.7ml/悬浮式1 100

  备注:*表示有凝结环

  贴壁细胞培养板

  Item No.孔数培养面积/孔工作容积/孔TC表面处理灭菌盖子X个/包X包/箱

  657160 6孔 9.6cm    22-5ml  1 100

  665180 12孔 3.9cm  22-4ml 1 100

  662160 24孔 1.9cm  20.5-1.5ml 1 100

  677180 48孔1.0cm   20.5-1ml 1 100

  备注:*表示有凝结环

  细胞培养板、组织培养板、Tranwell双层细胞培养板、低吸附细胞培养板、黑色底部透明细胞培养板、一次性细胞培养板、细胞培养瓶、细胞培养皿、玻璃底培养板、单细胞培养板、细菌培养板、多孔悬浮细胞培养板、平行测试细胞培养板 4孔、6孔、12孔、24孔、48孔、96孔、384孔。

  Greiner葛莱娜24孔悬浮细胞培养板  

  订购信息:

  662102-Greiner葛莱娜24孔悬浮细胞培养板