fisher无乳胶医用绷带 宽:2.5cm FIS22-363-100 不含天然乳胶蛋白 防止过敏-绷带

美国Fisherbrand™无乳胶医用绷带 TAN 1X5 LATX FREE 30/CS 不含天然乳胶蛋白,防止过敏 ● 贴合度好,不打滑 ● 多孔材料制成,透气性好,舒适度佳 ● 轻质,防水 ● 粘性好,无需其它工具辅助固定 ● 长度均为 5 yd. (4.6 m) ● 多种颜色和规格可选,其中混色包装包括绿色、粉红色、紫色、红色、蓝色、褐色和白色

美国Fisherbrand™无乳胶医用绷带 TAN 1X5 LATX FREE 30/CS

不含天然乳胶蛋白,防止过敏
● 贴合度好,不打滑
● 多孔材料制成,透气性好,舒适度佳
● 轻质,防水
● 粘性好,无需其它工具辅助固定
● 长度均为 5 yd. (4.6 m)
● 多种颜色和规格可选,其中混色包装包括绿色、粉红色、紫色、红色、蓝色、褐色和白色

fisher无乳胶医用绷带 宽:2.5cm FIS22-363-100 不含天然乳胶蛋白 防止过敏-绷带

产品型号:FIS22-363-100无乳胶医用绷带 30个/卷

 • fisherbarnd无乳胶医用绷带 FIS22-363-100
 • 宽:2.5cm 长度:5yd.(4.6 m) 褐色
 • 单位:箱
 • 25-35 Days
 • ¥405.0元
 • ¥337.5元
 • 1
 •  
 • 加入

产品型号:FIS22-363-101无乳胶医用绷带 30个/卷

 • fisherbarnd无乳胶医用绷带 FIS22-363-101
 • 宽:2.5cm 长度:5yd.(4.6 m) 蓝色
 • 单位:箱
 • 25-35 Days
 • ¥405.0元
 • ¥337.5元
 • 1
 •  
 • 加入

产品型号:FIS22-363-102无乳胶医用绷带 30个/卷

 • fisherbarnd无乳胶医用绷带 FIS22-363-102
 • 宽:2.5cm 长度:5yd.(4.6 m) 紫色
 • 单位:箱
 • 25-35 Days
 • ¥405.0元
 • ¥337.5元
 • 1
 •  
 • 加入

产品型号:FIS22-363-103无乳胶医用绷带 30个/卷

 • fisherbarnd无乳胶医用绷带 FIS22-363-103
 • 宽:2.5cm 长度:5yd.(4.6 m) 粉红色
 • 单位:箱
 • 25-35 Days
 • ¥405.0元
 • ¥337.5元
 • 1
 •  
 • 加入

产品型号:FIS22-363-104无乳胶医用绷带 30个/卷

 • fisherbarnd无乳胶医用绷带 FIS22-363-104
 • 宽:2.5cm 长度:5yd.(4.6 m) 白色
 • 单位:箱
 • 25-35 Days
 • ¥405.0元
 • ¥337.5元
 • 1
 •  
 • 加入

产品型号:FIS22-363-105无乳胶医用绷带 30个/卷

 • fisherbarnd无乳胶医用绷带 FIS22-363-105
 • 宽:2.5cm 长度:5yd.(4.6 m) 红色
 • 单位:箱
 • 25-35 Days
 • ¥405.0元
 • ¥337.5元
 • 1
 •  
 • 加入

产品型号:FIS22-363-106无乳胶医用绷带 30个/卷

 • fisherbarnd无乳胶医用绷带 FIS22-363-106
 • 宽:2.5cm 长度:5yd.(4.6 m) 绿色
 • 单位:箱
 • 25-35 Days
 • ¥405.0元
 • ¥337.5元
 • 1
 •  
 • 加入

产品型号:FIS22-363-107无乳胶医用绷带 30个/卷

 • fisherbarnd无乳胶医用绷带 FIS22-363-107
 • 宽:2.5cm 长度:5yd.(4.6 m) 彩色
 • 单位:箱
 • 25-35 Days
 • ¥405.0元
 • ¥337.5元
 • 1
 •  
 • 加入